Lotingsprocedure

De Nassau wil een school blijven met een menselijke maat. Daarom kan maar een beperkt aantal leerlingen per jaar worden aangenomen. Voor het geval er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is de volgende lotingsprocedure vastgesteld.


  1. De Nassau volgt op één punt na de algemene lotingsprocedure VO-Breda(kijk op www.vobreda.nl). De afwijking is dat De Nassau per afdeling loot.
  2. De Nassau heeft in het schooljaar 2018/2019 plaats voor maximaal 324 leerlingen.
  3. In verband met een evenwichtige opbouw van de school wordt gestreefd naar in totaal vier klassen tto/vwo en vwo-/havoklassen, vier havo-/mavoklassen en drie mavoklassen.
  4. In een brugklas mavo worden maximaal 28 leerlingen geplaatst, in andere brugklassen is dit aantal maximaal 30 leerlingen.
  5. Na de centrale aanmelding op 6 en 7 maart 2018, bepaalt De Nassau op basis van de informatie van de basisschool of een aangemelde leerling toelaatbaar is en welk type brugklas voor hem/haar het meest geschikt is.
  6. Als op basis van het aantal toelaatbare leerlingen het niet mogelijk is voor een of meer afdelingen het aantal gewenste brugklassen volledig met leerlingen te vullen, kan besloten worden op een afdeling een of meer klassen minder te maken en op een andere afdeling een of meer klassen meer. In alle gevallen blijft het maximum aantal leerlingen 324.
  7. Het definitieve aantal en het niveau van de brugklassen wordt vastgesteld voor aanvang van de eventuele loting.
  8. Indien een loting nodig is, gebeurt dit door een notaris.
  9. Broertjes en zusjes van huidige Nassauleerlingen zijn vrijgesteld van loting.