Over De Nassau

Op school moet je het naar je zin hebben. Om erachter te komen of je De Nassau een leuke school vindt, ben je van harte welkom op onze Open Dag. Die is op zaterdag 3 februari 2018 van 10.00 tot 14.00 uur. Dan laten leraren en leerlingen zien wat er allemaal te doen is op onze school.

Natuurlijk zoeken we een afdeling die bij je past. Je moet voldoende worden uitgedaagd, maar er moet ook weer niet te veel van je gevraagd worden. Om dat te beoordelen gaan we uit van het advies van de basisschool. De leerkrachten daar kennen je immers al jaren. Verder kijken we naar het leerlingvolgsysteem. Soms zijn er andere gegevens die duidelijk maken welke soort onderwijs het beste bij je past.

Je gaat naar school om te leren. Op De Nassau helpen we je het beste uit jezelf te halen en je goed voor te bereiden op een vervolgopleiding. Je schooltijd moet ook een leuke tijd zijn. Als je het naar je zin hebt, gaat leren bijna vanzelf. Op De Nassau werken we aan een goede sfeer en je krijgt hulp als het nodig is.

Activiteiten

Er gebeurt elk jaar van alles! Dat begint met de introductiedagen in de eerste schoolweek. Verder zijn er excursies, leerjaarfeesten,  sportdagen, theaterbezoek, minors, een jaarlijkse lan-party.

Actief leren

Op De Nassau leer je voor je toekomst. Leren doe je op onze school niet alleen door lezen en luisteren. In veel lessen ben je ook op andere manieren actief bezig: in een vreemde taal spreken en schrijven, onderzoek doen in je eigen omgeving, planten bekijken in de biologieles, tekenen bij wiskunde, internetten in de mediatheek en bij de gymles kun je je helemaal uitleven!

Eerste klas
Aan het begin van het eerste jaar word je door de aannamecommissie geplaatst in de klas die het beste bij je past:

  • mavo
  • havo/mavo
  • vwo/havo
  • vwo of
  • tto
Mavoklassen krijgen les in het gebouw aan de Paul Krugerlaan, alle andere brugklassen in het gebouw aan de De la Reijweg. In principe blijf je het hele eerste jaar in dezelfde klas, maar als blijkt dat je beter op je plek bent op een ander niveau, stap je tussentijds over. Hierover beslist de docentenvergadering. Aan het eind van de eerste klas word je bevorderd naar mavo-2, havo-2, vwo-2 of tto-2.
In vwo-2 en tto-2 kun je ook voor Latijn en Grieks of alleen Latijn kiezen.
In de brugklassen tto, vwo en vwo/havo krijg je proeflessen Latijn en Grieks, zodat je in klas 2 een goede keuze kunt maken. In de brugklas vwo krijg je ook een minor die aansluit bij deze klassieke talen.

Tweetalig onderwijs (tto)

Ons vwo heeft een tweetalige variant, het tto. Bij tto krijg je de helft van de vakken in het Engels. Met deze opleiding krijg je een IB-diploma (naast je vwo-diploma) waarmee je extra goed bent voorbereid op studeren en werken in het buitenland.

Nassau Academie

De Nassau Academie is bedoeld voor leerlingen van 1 t/m 6 vwo, leerlingen van mavo-2, havo-3 en havo-5. Zij volgen minors die gegeven worden door twee docenten. Om de kwaliteit van deze speciale lessen zo goed mogelijk te waarborgen, werken we nauw samen met instellingen van middelbaar beroepsonderwijs, hoger en universitair onderwijs. De samenstelling van het academieprogramma is breed, waardoor leerlingen kunnen kiezen wat het best bij hen past. In het auditorium organiseren we regelmatig lezingen die aansluiten bij de minors. De resultaten komen vast te liggen in een portfolio en de leerlingen ontvangen een certificaat voor hun prestaties. 

Begeleiding

Omdat je moet wennen aan een nieuwe school, helpen we je daarbij. Vanaf de eerste dag heb je een mentor. Die doet zijn best je te leren kennen en antwoord te geven op al je vragen. Hij heeft gesprekken met je en houdt contact met thuis. In de studieles helpt de mentor bij de aanpak van het schoolwerk en de planning van het huiswerk. Als het nodig is, krijg je extra hulp.

Veilige routes

De Nassau is makkelijk te bereiken. Als je wat verder woont, kun je met de bus komen. Veel bussen stoppen vlakbij onze schoolgebouwen. De meeste leerlingen komen met de fiets, over veilige fietspaden en kruispunten met verkeerslichten.