Nieuwsflits

Graphic Design Days

geplaatst op: 09-05-2011
Onze eersteklassers hebben in het kader van de Nassauweek kennis gemaakt met graphic design. Er waren op school wat inleidende filmpjes, de leerlingen bezochten het Graphic Designmuseum, er was een Graphic City Tour door het centrum van Breda en er was de Nieuwe Veste.
In de Nieuwe Veste werd uitgelegd dat een van de eerste dingen waar een vormgever over nadenkt, het lettertype is dat hij wil gebruiken. Per klas werd gekozen voor een soort letter en de leerlingen maakten allemaal een letter van ‘the quick brown fox jumps over a lazy dog’, een zin waarin alle letters van het alfabet voorkomen.
En wat er dan met letters gedaan kan worden, als ze met de maker een beetje leuk in beeld verschijnen …………….dat zie je als je naar de filmpjes gaat! DOEN!!!!!!!

Klas 1a
Klas 1b
Klas 1c
Klas 1d
Klas 1e
Klas 1f
Klas 1g
Klas 1h
Klas 1i
Klas 1j
Klas 1k