Nieuwsflits

Succesvol jaar voor V6-leerlingen en de vwo-afdeling

geplaatst op: 15-07-2011
Als Nassau zijn we er trots op dat onze leerlingen uit vwo-6 het afgelopen cursusjaar zulke goede resultaten hebben geboekt. Liefst 96% slaagde voor het gymnasium- of atheneumdiploma. Daarnaast behaalden 100% van de tto-leerlingen het zeer gewilde internationale IB-certificaat met geweldige cijfers.

Deze resultaten steken gunstig af bij de resultaten van de collega-scholen in het centrum en het zuiden van Breda. Als je daarbij optelt dat we vorig jaar november bij het Trouw-onderzoek naar de schoolprestaties als beste vwo-afdeling van een scholengemeenschap in West-Brabant uit de bus kwamen, is de tevredenheid alleen nog maar groter.

Natuurlijk gaan we niet tevreden achterover leunen, maar blijven we ons inzetten voor instandhouding van dit hoge niveau. Op deze manier maken we nog meer dan in het verleden waar dat een leerling uit groep 8 met een vwo-advies een weloverwogen keuze kan maken voor een goede vwo-school. De Nassau biedt ook voor de meer getalenteerde leerling de juiste sfeer en uitdaging.

Als school hebben we gezien dat onze onderwijsaanpak werkt. Deze aanpak gaan we vanaf het schooljaar 2012 uitbreiden met het meer en beter uitdagen van de excellente leerling. Meer informatie over deze nieuwe richting wordt bekendgemaakt als we in november starten met de voorlichtingronde aan leerlingen basisonderwijs en hun ouders/verzorgers.