Nieuwsflits

LAKS-leerlingenstaking 21 december wordt ontraden

geplaatst op: 16-12-2011
Bestuur en directie van De Nassau ontraden deelname aan de LAKS-leerlingenstaking op 21 december a.s., omdat de urennorm op onze school niet verhoogd zal worden.
Op 22 november 2011 is een nieuwe wet op de onderwijstijd de Tweede Kamer gepasseerd. Eén van de onderdelen van die wet is de zogenaamde urennorm. Hierin wordt geregeld hoeveel onderwijsuren (lestijd + overige onderwijstijd, zoals toetsen, excursies en reizen) er per leerjaar door de school moeten worden verzorgd. De afgelopen jaren is, na veel onderzoek en commissiewerk, de norm voor niet-examenklassen op 1000 klokuren per leerjaar gesteld. Dit is ten opzichte van ons omringende landen relatief veel. Volgens alle betrokkenen is dit echter goed uitvoerbaar. Ook De Nassau voldoet aan deze norm.

Tot verbazing van het hele onderwijsveld heeft de minister, op initiatief van de PVV, vlak voor het aannemen van de wet de urennorm opgehoogd naar 1040 klokuren. Deze norm gold in de jaren tussen 2005 en 2009 en leverde in die tijd heel veel problemen op. Zo voerden veel scholen (De Nassau niet) zogenaamde “ophokuren” in, wat terecht leidde tot felle protesten van leerlingen. Sinds 2009 (verlaging naar 1000 klokuren) zijn de gemoederen m.b.t. de urennorm weer gekalmeerd.

Er bestaat in het onderwijsveld dan ook geen enkel begrip voor de nieuwe, plotselinge ophoging van de urennorm. Bestuurders, vakbonden en scholieren (verenigd in het LAKS) vinden dit onwenselijk en onuitvoerbaar. Dit heeft tot de tamelijk unieke situatie geleid dat de vereniging van schoolbestuurders, de VO-Raad, een resolutie heeft aangenomen waarin verklaard wordt dat de scholen deze urennorm naast zich neer zullen leggen. Ook De Nassau heeft deze resolutie ondertekend en zal de urennorm dan ook niet ophogen.

Ondanks deze stellingname van de VO-Raad heeft de scholierenvakbond (LAKS) opgeroepen tot een landelijke staking tegen de 1040-urennorm. Deze staking zal plaatsvinden op woensdag 21 december a.s.
De Nassau is van mening dat onze leerlingen geen reden hebben om te staken tegen de nieuwe urennorm, omdat het bestuur van onze school heeft besloten deze niet in te voeren.
Anderzijds beschouwen wij de oproep van het LAKS als een reguliere stakingsoproep, die wij wel afraden, maar niet in alle gevallen willen verbieden. Daarom is het volgende besloten.

Bovenbouwleerlingen die op woensdag 21 december een schoolexamen, proefschoolexamen of proefwerk/repetitie hebben, krijgen geen toestemming om te staken.
Andere leerlingen wordt ontraden om te staken, maar kunnen desgewenst aan de staking deelnemen onder de volgende voorwaarden:
- leerlingen die op 21 december willen staken, geven dat uiterlijk op 20 december (13.00 uur) door aan de afdelingscoördinator,
- leerlingen die nog geen 18 jaar zijn, leveren daarbij een schriftelijke verklaring van hun ouders/verzorgers in waarin deze aangeven akkoord te gaan,
- leerlingen nemen op eigen verantwoordelijkheid en die van hun ouders deel aan de staking,
- leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de gemiste lesstof en/of toetsen,
- stakende leerlingen komen de hele dag niet op school.
Indien een leerling niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet en op 21 december toch niet op school is, wordt zijn/haar afwezigheid beschouwd als spijbelen en als zodanig behandeld.

Meer informatie over de acties van het LAKS vindt u op http://www.laks.nl/staking .
Meer informatie over het standpunt van de schoolbesturen vindt u op: http://www.vo-raad.nl/actueel/nieuws/besluitvorming-alv-1-december-2011.

Ik hoop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
R.C. Martinot, rector