Nieuwsflits

De Nassau verkrijgt certificaat senior tto-school

geplaatst op: 27-01-2012
Netwerk tweetalig onderwijs
Woensdag 25 januari jl. heeft De Nassau tijdens een bijeenkomst van het landelijk netwerk voor tweetalig onderwijs het officiële certificaat senior tto-school ontvangen. “Natuurlijk zijn we erg trots op deze erkenning door het Europees Platform. Dit is voor ons een teken dat de kwaliteit van ons programma goed is.” aldus de coördinator van de afdeling, dhr. P. Hendriks.

Oordeel commissie
De commissie baseert haar oordeel op de resultaten van gesprekken met het bestuur, de afdelingsdirecteur, de coördinator tto en IB, de coördinator internationalisering, docenten, ouders en leerlingen. Vanzelfsprekend zijn er ook tto-lessen bezocht. De voorzitter van de commissie, hoogleraar Engels aan de Universiteit van Groningen, zei verrast te zijn door het hoge opleidingsniveau van de docenten: “Dit maken we zelden mee.” Tevens was hij erg te spreken over de goede organisatie, het ruime pakket aan internationaliseringsactiviteiten en het enthousiasme van het team. De voorzitter vervolgde: “Wat ook opvalt is dat de examenresultaten van de tto-leerlingen boven het landelijk gemiddelde van de reguliere vwo-leerlingen liggen. In de twee jaar dat er International Baccalaureate-examens werden afgenomen, slaagde 100%. Deze aspecten laten we in onze beoordeling altijd zwaar meewegen.”

Extra foto's