Nieuwsflits

Voortgang Nieuwbouw

geplaatst op: 28-05-2012
Op woensdag 16 mei 2012 is na een periode van relatieve onzekerheid duidelijkheid gekomen met betrekking tot de voortgang van het project De Nassau De la Reijweg.
Vertegenwoordigers van Building Breda (stuurgroep, projectmanagement en jurist) hebben overeenstemming bereikt met de direct betrokkenen (curator, financier en overnamekandidaat) om de voortgang van het project tegen dezelfde voorwaarden te continueren. De Kok Bouwgroep neemt het project over voor dezelfde aanneemsom.
Vandaag is een sluitende overeenkomst ondertekend met De Kok Bouwgroep (overnemende partij) waarin aan alle voorwaarden is voldaan. De Kok Bouwgroep zal het werk overnemen met alle bijbehorende rechten, plichten en garanties en met inachtneming van een iets aangepaste planning. Gezien het feit dat De Kok Bouwgroep de vestiging van Welling in Breda heeft overgenomen, zullen op het werk weinig veranderingen zichtbaar zijn (zelfde medewerkers etcetera).
Partijen hebben uitgesproken de werkzaamheden zo spoedig mogelijk te hervatten waardoor verdere vertraging tot een minimum wordt beperkt.

Extra foto's