Nieuwsflits

De fitte Nassau

geplaatst op: 14-11-2012
Op 9 november openden tweedeklassers van De Nassau de fitnessruimte van onze school. Deze nieuwe aanwinst is te vinden in de kelder van het gebouw aan de Paul Krugerlaan. Alle leerlingen van beide gebouwen maken bij toerbeurt gebruik van de fitnessapparatuur. Een aantal dagen is de ruimte na schooltijd ook beschikbaar voor medewerkers van De Nassau.
Vóór de opening werd er kort gespeecht. Docent lichamelijke opvoeding Dave van Dun sprak als de initiatiefnemer van het fitnessproject en bestuurder Rien Kotylak als coördinator van alle bouwactiviteiten.
In het gebouw aan de Paul Krugerlaan zijn het afgelopen jaar grondige aanpassingen gepleegd. Met deze fitnessruimte heeft De Nassau er weer een belangrijke voorziening bij. Het andere grote bouwproject, de volledig nieuwe vleugel aan het gebouw aan de De la Reijweg, vordert gestaag. Na de zomervakantie kunnen we een nieuwe aula, vaklokalen en een personeelskamer in gebruik nemen.
Dan heeft De Nassau ook een auditorium met ruimte voor 260 leerlingen.

Extra foto's