Nieuwsflits

Believe in your best levels

geplaatst op: 27-06-2013
We beleefden op 26 juni op De Nassau een zeer geslaagde avond, want 91 procent van de examenkandidaten van het vwo kreeg een diploma. Daarnaast werden leerlingen met een bijzondere prestatie of verdienste in het zonnetje gezet.
Iedereen kreeg ook het jaarboek ‘De Nassau, geen kunst’, samengesteld door mevrouw Brosens, mevrouw Van de Riet en dhr. Hendriks

De mentoren spraken heel wat langer dan was afgesproken, want ze wilden nog van alles kwijt over en aan hun leerlingen. Er waren lovende woorden en af en toe kleine stekeligheden voor de kandidaten die wel erg gemakzuchtig door het examenjaar waren gerold. We leerden de leerlingen beter kennen en hun docenten ook, door de wijze waarop ze hun presentatie hielden. Er werd gebruik gemaakt van mythologie, filosofie en zelfs van Facebookfoto’s om de typeringen te illustreren.

Helaas kon de heer Knabben één van zijn mentorleerlingen, Lisette Snijders, niet op school toespreken. Zij heeft haar diploma behaald, terwijl ze de laatste twee jaar vocht tegen een hersentumor. Deze geweldige prestatie zorgde voor een enorm applaus voor Lisette. Iedereen wenst haar kracht en beterschap toe.

De leerlingen die extra werden geroemd waren allereerst degenen die de beste prestaties voor het examen hadden geleverd. Arjan Montizaan, Jesper Nuijten en Max Snijders kregen een Socrates Award, respectievelijk membership. In het kader van het vak filosofie hoorden we een klein exposé over kiezen. Je maakt nooit de juiste keuze volgens Sartre. De heer Feringa kon niet kiezen en noemde zowel Lennard Swolfs en Annelot Beenhakker zijn beste leerling. Voor de beste prestatie voor het vak Duits kreeg Thijmen Houwen een oorkonde en boek.

Er waren ook leerlingen met andere verdiensten. Juliette Reijnen was jaren lid van de medezeggenschapsraad en Jumaa Kurdi kreeg dankwoorden voor zijn werk voor de NLV.

En dan was er muziek. In de pauze traden Myrthe van Alphen en Aron Goossens op en de avond werd afgesloten door Sydney Schelvis op gitaar en Sophie Bashev en Juliette Reijnen die zongen. Het laatste nummer had de zeer toepasselijke titel ‘Believe in your best levels’.

Extra foto's