Nieuwsflits

Van Oedipus tot potvis Johannes

geplaatst op: 24-10-2013
Wat is de overeenkomst tussen een klassieke tragedie en een protocol voor de opvang van gestrande potvissen? Op woensdag 23 oktober liet prof. dr. Paul Frissen in de eerste Nassau Academielezing op academische én humoristische wijze zien dat de politiek in de greep is van de maakbaarheid van de samenleving.

De lezing met de titel `De fatale staat en de tragische onvolkomenheid van de school` startte na prachtig pianospel van Nils de Kleijn, leerling van havo-5, en een inleiding over de Nassau Academie door Jan Pieter de Pender, directeur vwo. Margreet Goezinne, coördinator van de Nassau Academie, praatte de avond geroutineerd aan elkaar.

Paul Frissen legde ons op eloquente wijze een vrolijke casuïstiek met angstaanjagende trekjes voor. Daarbij passeerden uiteenlopende onderwerpen de revue: van het aanleggen van een kinddossier, het verbieden van Zwarte Piet, tot het ontwerp van de koepelgevangenissen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de hang naar perfectie en gelijkheid in de samenleving en het grote gevecht tegen het leed. De overheid moet voorkomen dat het lot ons niet goed gezind is en wel onmiddellijk. Hedendaags populisme én onze calvinistische geschiedenis spelen hierbij een rol.

Zo leerden wij van Frissen waarom we kringgesprekken, pestprotocollen en pedagogische contracten in het onderwijs hebben. En ook wanneer de overheid militaire termen gebruikt, zoals kwartiermaker, taskforce en stadsmarinier.

Hij zette de aanwezigen aan het denken met zijn paradoxale stellingen. Niet willen deugen is een belangrijke competentie van jongens. Bemoeizucht is makkelijker dan niets doen. De grootste partij is die van de zwevende kiezer.

Nadat Frissen een aantal kritische vragen voortreffelijk had beantwoord, stonden veel mensen nog lang na te praten, ook al hadden ze juist begrepen dat iedereen zichzelf minder belangrijk moet vinden.

De volgende Nassaulezing wordt gehouden op 16 januari. Dan kunnen leerlingen, ouders, personeel en belangstellenden genieten van een andere bijzondere spreker: Bas Haring.

Extra foto's