Nieuwsflits

Opperrector Paul Rosenmöller opent De Nieuwe Nassau

geplaatst op: 27-11-2013
Nog nooit smaakte het Nassaulogo zo lekker als bovenop de taartjes die geserveerd werden ter ere van de officiële opening van de nieuwbouw van De Nassau.

Rob Martinot heette maandag 25 november iedereen van harte welkom: een zaal boordevol leerlingen, ouders, collega's, oud-collega's, leden van de raad van toezicht, relaties uit de bouw en de hoofdgasten Saskia Boelema, Max Hoefijzer en Paul Rosenmöller. Een trotse rector introduceerde de sprekers en het leek haast afgesproken werk:allemaal onderstreepten ze het belang van goed onderwijs in een passend gebouw.

Rector Martinot sprak over de prachtige ruimtes waarover De Nassau nu beschikt, maar stelde duidelijk dat het gebouw geen doel is maar een middel om eigentijds onderwijs te geven. De Nassau heeft gekozen voor een transparant gebouw dat uitnodigend wil zijn. Niet alleen leerlingen, docenten en niet-onderwijzend personeel willen wij inspireren tot nadenken over onderwerpen die niet direct aan schoolvakken gebonden zijn, maar ook belangstellende buitenstaanders. Enthousiast roemde Rob Martinot in dit verband de academielezingen, voordrachten van mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over uiteenlopende onderwerpen. Paul Frissen was enkele weken geleden de eerste academische spreker en in de loop van het schooljaar verwachten we nog Bas Haring en Paul Schnabel.

Saskia Boelema, onze wethouder van onderwijs, en Max Hoefeijzers, de voorzitter van Building Breda, werden geïnterviewd door Hans Teunisse. Boelema beaamde hoe belangrijk het is dat scholen voor voortgezet onderwijs aansluiting zoeken bij de samenleving. Ze moeten geen eilandjes zijn, maar midden in de maatschappij staan. De lezingen die de Nassau Academie organiseert vindt zij een uitstekend voorbeeld van hoe een school aan die aansluiting vorm geeft.

Max Hoefeijzers legde uit waar Building Breda voor staat. Het is een coöperatie die gedragen wordt door de schoolbesturen van Breda. Dit is in Nederland nog een vrij uniek concept, waarbij de Bredase scholen zich niet opstellen als elkaars concurrenten, maar gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan Bredase jongeren dragen. Elke school kiest een eigen inhoudelijk accent, alle gebouwen zijn een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De gelden gaan in één pot en Building Breda draagt zorg voor de vereiste nieuwbouw die past bij wat een school uit wil dragen.

De absolute eregast was Paul Rosenmöller en van onze rector kreeg hij de titel opperrector. Hij dankt die titel aan het voorzitterschap van de VO-raad, de landelijke vereniging van schoolbesturen. Rosenmöller was vereerd hier al in die hoedanigheid uitgenodigd te zijn, want officieel is hij pas vanaf donderdag 28 november voorzitter.
De aanstaande voorzitter stelde zich bescheiden op door te zeggen dat hij de mindere is van iedereen in de zaal die direct bij het onderwijs betrokken is. Hij is zich pas zeven weken aan het inlezen. Zijn eerste indruk van onderwijsland is dat het bevolkt wordt door gepassioneerde mensen, die zich wat meer bewust mogen zijn van hun belangrijke positie. Ook hij meent dat het voortgezet onderwijs ten volle onderdeel van de samenleving moet worden en daarom moeten alle luiken open. In het bedrijfsleven zie je dat individualisering en digitalisering de issues zijn. Het onderwijs kan daar niet omheen, dus moet een docent meer een begeleider worden van leerlingen die individueel een eigen leerproces kiezen. Het doel moet zijn alles uit een leerling halen wat mogelijk is. Waarom een 7,5 als een 9 ook kan!

Op deze feestelijke Nassaumiddag werden terloops belangrijke contacten gelegd. Aan het eind van zijn toespraak nodigde Rosenmöller Max Hoefeijzers van harte uit eens met hem van gedachten te wisselen over de Bredase aanpak, die mogelijk als voorbeeld kan dienen voor de rest van Nederland.

Voor het officiële moment, het moment suprême, de échte opening, was de eer aan Paul Rosenmöller, Mark Ladestein en Nicole Timmerman. Met een gezamenlijke klap op de knop was de opening een feit.

Er was nog muziek door leerlingen en hun muziekdocent Annemieke in ´t Ven en er waren nog bedankjes. Te veel om iedereen nog eens de eer te geven, maar één moet genoemd worden: Rien Kotylak, de man die alle partijen bijeenbracht en inspireerde tot de vormgeving en inrichting van het nieuwe gebouw. Met zijn kennersoog voor kunst heeft hij nieuw en oud met elkaar verbonden met een schitterende kunstgalerij. Die toont een waardevolle kunstcollectie die in het verleden is opgebouwd door oud-medewerkers Roel Elzinga, Henriet de Nie en Walter Maas. Tekendocente Hanneke Adelaar is er nu verantwoordelijk voor.

Daarna werd het glas geheven op de toekomst van De Nassau en genoot men nog een hele tijd van de inspirerende ruimte van De Nieuwe Nassau.

De foto´s bij deze nieuwsflits zijn gemaakt door Ab Holthuis

Extra foto's