Nieuwsflits

Reanimatie op school

geplaatst op: 10-10-2008
Al jaren wordt er op De Nassau een reanimatiecursus georganiseerd voor leerlingen van de bovenbouw. Van oudsher bestond er binnen de groep VWO5 de meeste belangstelling om het certificaat van de Hartstichting te behalen, mede gezien de toekomstige studies van deze leerlingen. In het programma van het vak biologie is het dan ook al geruime tijd een verplicht onderdeel.
In twee sessies worden de leerlingen getraind in mond op mond beademing en hartmassage. Dit jaar komt daar voor het eerst ook het gebruik van een AED bij. Deze “automatisch externe defibrillator” is tegenwoordig op steeds meer plaatsen te vinden.
Ieder jaar wordt deze cursus weer met groot enthousiasme en nog grotere deskundigheid door Mevrouw Bennik (inderdaad, de vrouw van) verzorgd.
Gezien de gemiddelde leeftijd van het personeel op middelbare scholen en dus ook op De Nassau, is het niet verwonderlijk dat er heel wat grappen gemaakt worden over de noodzaak van deze cursus. Misschien dat dit mede de oorzaak is geweest dat de directie de kosten ervan voor rekening van de school neemt.

Extra foto's