Nieuwsflits

De stand van het land

geplaatst op: 26-02-2014
Op woensdag 12 maart aanstaande zal prof. dr. Paul Schnabel in de derde academielezing van De Nassau ingaan op de grote maatschappelijke vraagstukken waarvoor ons land staat. Wat verwachten we van de politiek op terreinen als werkgelegenheid, zorg en onderwijs en wat is onze eigen rol in tijden van crisis en achterstand?

Paul Schnabel (1948), socioloog, is een van de tien universiteitshoogleraren van de Universiteit Utrecht. Van 1998 –2013 was hij directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De Volkskrant rekende hem in die periode tot de tien meest invloedrijke mensen van Nederland. Hij was vele jaren columnist van NRC Handelsblad en het Financieele Dagblad. Hij is nu o.a. kroonlid van de SER, penningmeester van het Koninklijk Concertgebouworkest, voorzitter van het Duitsland Instituut en lid van de raad van toezicht van ING Nederland.

Zicht op licht na zes jaar crisis en recessie?

‘Ineens lijkt er licht aan het eind van de tunnel. Voor het eerst sinds jaren weer een beetje economische groei, meer dan verwacht zelfs. Zelfs als het herstel doorzet, zal de groei echter toch bescheiden blijven. Het zal ook jaren kosten om de sinds 2008 opgelopen achterstand weer in te halen. Onzeker is ook of, wanneer en waar economisch herstel tot groei van de werkgelegenheid zal leiden. De werkloosheid heeft inmiddels recordhoogtes bereikt en in het midden-en kleinbedrijf zijn veel ondernemers niet meer in staat het hoofd boven water te houden.

Ondertussen houdt het kabinet Rutte II ons voor dat de verzorgingsstaat plaats gaat maken voor de participatiesamenleving. Wat houdt dat in en wat heeft dat voor gevolgen voor de sociale zekerheid, de pensioenen, de gezondheidszorg en het onderwijs? Meer zelf doen en meer zelf betalen, meer voor elkaar zorgen en meer verplicht tot tegenprestatie voor een uitkering? Duidelijk politieke vragen waar lang niet altijd al een politiek duidelijk antwoord op is gegeven. In ‘de stand van het land’ gaan we de stand van zaken nader onderzoeken.’

De academieavond in het auditorium van De Nassau aan de De la Reijweg 136 begint op 20.00. Het gebouw is vanaf 19.30 toegankelijk voor bezoekers die zich via de website hebben aangemeld.

Klik op www.nassau-academie.nl voor aanmelden.