Nieuwsflits

Uitreiking IB en certificaten TTO

geplaatst op: 23-09-2014
'Good evening everyone, students and parents.' Met deze woorden opende Peter Hendriks vrijdag 19 september de avond, waar verder geen woord Nederlands aan te pas kwam.

De leerlingen van de bovenbouw tto kregen hun juniorcertificaat , de examenkandidaten van vorig jaar waren terug op school om hun seniorcertificaat en hun IB-diploma in ontvangst te nemen. Het niveau was hoog, allemaal hebben ze language A, higher level. De laatste groep, zes jaar bijeen op De Nassau, is uitgewaaierd over Nederland. Ondanks de introducties en de eerste collegeweken, zien ze er gezond uit, 'so they are doing well at university'.

Jan Pieter de Pender vertelde in zijn toespraakje hoe hij tekort is gekomen in zijn jeugd. De HBS was de enige optie en Engels stond nog niet in aanzien. Extra aandacht was er in zijn jonge jaren alleen voor Frans en Duits. Maar wat had hij graag tto gedaan met alle internationale activiteiten die daarbij horen. En wat was ook hij graag 'a real European citizen’ geweest.

Op zijn vraag of hun tto-opleiding een goede basis was voor hun studie, antwoordde één meisje ontkennend. Maar ja, zij........ studeert Frans.

De bijeenkomst was kort en informeel. De groep ook klein genoeg om iedereen afzonderlijk op het podium te vragen. Daar ondertekenden achtereenvolgens de vierde-, de vijfde-, de zesdeklassers en de oud-zesdeklassers hun certificaten, wat door de camera van Ab Holthuis werd vastgelegd.

Voor de IB'ers was er ook nog een klein presentje, partylampjes. Peter Hendriks sprak de hoop uit dat de oud-leerlingen voortaan bij elk feest, als de lampjes gehangen worden, even aan hun oud-docenten denken, opdat die voortaan voor elke prettige bijeenkomst uitgenodigd worden.

Extra foto's