Nieuwsflits

Applaus voor de geslaagden

geplaatst op: 18-06-2015
Op donderdag 11 juni ontving De Nassau de examenleerlingen die aan het eind van de middag van hun mentor gehoord hadden dat ze geslaagd waren. Voor het eerst in de geschiedenis van de school traden leerlingen van mavo, havo en vwo gelijktijdig aan om hun voorlopige cijferlijst op te halen. En dat waren er deze keer meer dan driehonderd.

Als je docenten je toejuichen, applaudisseren en zelfs de wave doen voor je, dan weet je pas echt dat je geslaagd bent. Dat Engels toch maar net een 5,4 was geworden is niet meer van belang. Dat je zo hard gewerkt hebt en zo in de zenuwen hebt gezeten, ben je helemaal vergeten. Dat de champagne geen alcohol bevat, doet er niet toe.

Nog even klampt een docent je aan om je een compliment te geven voor je prestatie. Je valt je klasgenoten in de armen, want zij hebben het ook gehaald. Een handdruk van verf laat je achter als herinnering. En de directeur, die moet jou gelijk geven, want je had hem toch gezegd dat het wel goed zou komen?

Extra foto's