Nieuwsflits

De weg naar de hel.....

geplaatst op: 29-03-2016
Traditiegetrouw kwam op witte donderdag het personeel van De Nassau bijeen voor het leerhuis. Voor de lezing was er deze keer geen spreker van ver weg, maar onze eigen Hanneke Adelaar. Zij sprak over Jheronimus Bosch, die zich met eindeloos veel fantasie en humor uitleefde in grote drieluiken.
Bosch, rond 1450 geboren, kende de dwaalsporen en de verdorvenheden van de mens. In zijn schilderijen verbeeldde hij met graagte de hel, die toont wat de mens te wachten staat als hij kiest voor een leven in zondigheid. De meeste middeleeuwers waren analfabeet en Bosch ontwikkelde een beeldtaal die in zijn tijd wonderwel begrepen werd, maar waarvoor wij voor het begrip ervan ons gelukkig prijzen met een gids als Hanneke Adelaar.

Zij focuste op De tuin der lusten. Dat Bosch een technisch uitstekende schilder is, die een ongelooflijk plezier moet hebben gehad in het zoeken naar allerlei manieren om zijn ideeën te verbeelden, liet ze ons zien tijdens een verkenningstocht van dat schilderij. Allereerst de schildering op het gesloten drieluik: een doorgesneden, halve bol waarop de wereld zowel plat, als rond is, een weergave van het andere wereldbeeld dat aan het ontstaan was. Als de luiken opengaan is er een veelheid van indrukken: we zien op het linkerpaneel het paradijs, in het midden groepen mensen die zich in elkaar verlustigen en op het rechterpaneel de hel. Maar we zien zoveel: Adam en Eva, de appelboom, inheemse en uitheemse dieren en fabeldieren, een driekoppige vogel, mensen in een soort glazen bol, eftelingachtige gebouwen, een brand, een uil, vogels, immense vruchten, enorme vogels en schelpen, een duivel die mensen verslindt en uitkakt in het riool. Het gaat te ver om alles hier te noemen en te duiden, maar de boodschap was duidelijk: zorg dat je goed leeft, anders treft je het lot van de mensen in de hel. En al was de boodschap ernstig, Hanneke liet zien dat Bosch vreselijk veel lol moet hebben gehad in het schilderen van allerlei afschrikwekkende taferelen.

Extra foto's