Nieuwsflits

Veel nieuwe aanmeldingen

geplaatst op: 03-04-2009
De Open Dag van onze Nassau trok veel belangstellenden en vorige week konden we met de inschrijving van de nieuwe Nassau’ers het succes van de Open Dag vaststellen: 290 leerlingen hebben zich aangemeld. Dat is een aanzienlijke toename ten opzichte van vorig jaar.
Leerlingen en hun ouders zijn zeer te spreken over de nieuwe onderwijskundige opzet van De Nassau en de verbeteringen die in de beide gebouwen tot stand zijn gebracht. Leerlingen kunnen nu een doorlopende leerlijn volgen zonder van gebouw te wisselen. De opleidingen vwo (atheneum, tweetalig atheneum, gymnasium) en havo worden van het eerste tot en met het laatste jaar verzorgd in het gebouw aan de De la Reijweg en alle mavo-leerlingen hebben een plek op de locatie Paul Krugerlaan.
De twee gebouwen hebben de afgelopen zomer een flinke opknapbeurt gehad en beschikken nu beide over een prachtige, ruime mediatheek.
Het komende jaar bieden wij ook aan onze nieuwe leerlingen een uitdagende leeromgeving.