Nieuwsflits

Uitreiking certificaten en stand-up comedy op De Nassau

geplaatst op: 08-02-2010
Tijdens een feestelijke avond op 28 januari jl. hebben de bovenbouwleerlingen van onze tweetalige vwo-afdeling hun junior certificaat gekregen. Zij hebben met succes de eerste drie jaar afgesloten. Aangezien het Europees Platform De Nassau vorig jaar de tto junior-status heeft verleend, is de school gerechtigd deze certificaten uit te reiken.

De huidige zesdeklassers leggen binnenkort als eerste lichting naast hun centraal examen het IB-examen (International Baccalaureate) voor Engels af. Zij hebben dan een niveau bereikt dat omschreven wordt als ‘near native’.

Voor de pauze was er de informele ontvangst van de leerlingen, hun ouders/verzorgers en de Nassau-medewerkers, ruim 200 in getal. Daarna volgde de officiële overhandiging van de certificaten aan de geslaagde tto‘ers. In groepjes van vier tekenden zij hun certificaat; een aantal van hen vertelde over de mooie kanten van deze vorm van onderwijs. Natuurlijk was Engels de voertaal.

De leerlingen vertelden in prachtig Engels met veel enthousiasme over hun ervaringen in het buitenland.: vijf dagen in het eerste jaar in Engeland en jaarlijkse uitwisselingen vanaf klas twee met leerlingen uit Cyprus, Rome, Barcelona en Sodankula in het hoge noorden van Finland. Dit cursusjaar hebben de vijfdeklassers een bijzonder project met leerlingen uit Mumbai. In november 2009 waren zij twee weken te gast bij de Indiase leerlingen van de Podar International School. In maart 2010 zijn de Indiase leerlingen twee weken bij ons te gast.

Na de pauze werd de avond afgesloten met een optreden van de Engelse stand-up comedian, Adam Fields, die de hele zaal plat kreeg. Wat hebben we gelachen om de grappen van deze ras-entertainer: ‘A Frenchman tells his English friend “You teach your children to swim, whereas we teach our children philosophy. We want them to sink”.’

Het was voor alle aanwezigen een bijzondere avond en een groot compliment aan de leerlingen!

Extra foto's