Nieuwsflits

Beslissend debat op De Nassau

geplaatst op: 22-02-2010
Op donderdag 25 februari 2010 organiseert De Nassau – in samenwerking met BN/DeStem – een politiek café dat in het teken staat van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Deze avond wordt gevuld met het politieke debat en een politieke spelquiz. De lijsttrekkers van alle in Breda deelnemende partijen zullen deze avond onder leiding van bestuurskundige Paul Frissen het debat met elkaar aangaan. Dit keer, hoe belangrijk ook, geen discussie over losliggende stoeptegels of de hondenpoep op deze stoep. Onder het mom van ‘Wie is de BOB: de Bredase Onderscheidende Bestuurder?’ zal dit debat in het teken staan van de (gewenste) bestuurscultuur van de stad Breda. Het gaat over de manier waarop onze stad bestuurd wordt of zou moeten worden en welke rol de lokale overheid hierin speelt of zou moeten spelen. De belangrijkste vraag die centraal staat: waarom verdienen juist deze mensen uw stem en wat gaan ze allemaal doen (of juist laten!) met de macht die zij van u hebben gekregen? En als het gaat om het vertrouwen van de burger in de politiek, welke rol speelt dan de val van het kabinet bij deze verkiezingen? Gaat het om landelijke of lokale politiek?

Op deze avond gaan ook verschillende teams – bestaande uit leerlingen, ouders en docenten – van de Bredase scholen voor voortgezet onderwijs met elkaar de strijd aan in een quiz over gemeentelijke politiek, wet- en regelgeving in het algemeen en die van de stad Breda in het bijzonder. Wat weten de jongere en wat oudere burgers van (de politiek in) hun eigen stad? Het worden spannende spelronden en de winnaars gaan naar huis met leuke prijzen en natuurlijk eeuwige roem. De spelleider van deze avond is Henk Schol en de jury, die onder voorzitterschapschap staat van burgemeester Peter van der Velden, bestaat uit de dames Annette Moerenhout (Raadsgriffie) en Mattie Boidin (Raadslid CDA) en de heren Joep Taks (Raadslid VVD) en Rene van der Velden (chef Stadsredactie BN/DeStem).

De Nassau kent inmiddels een lange traditie als het gaat om de organisatie van symposia en politieke avonden, welke altijd zijn georganiseerd in samenwerking met BN/DeStem. Er gaat geen verkiezing voorbij of De Nassau organiseert een evenement dat deze gebeurtenis centraal stelt. Zo waren daar recentelijk de succesvolle ‘All American Election Night’ en de Europese Verkiezingsavond. De organisatie ligt in handen van de sectie maatschappijleer, bestaande uit Jacques Kriens en Hans Teunissen, die het zien als hun essentiële taak om hun vak en school kleur te geven.
“Maatschappijleer is geen gewoon schoolvak, zoals alle andere vakken, het is veel meer: het geeft jongeren ‘een bril’ op, waardoor ze kunnen kijken naar de wereld om zich heen, zodat ze deze leren begrijpen en er kritisch over kunnen nadenken.” aldus Kriens. “Die doelstelling staat ook centraal in het Engelstalige vak Social Studies aan onze tweetalige vwo-afdeling en in het prachtige nieuwe eindexamenvak Maatschappijwetenschappen gaan we hier nog eens dieper op in en staat de analyse van tal van maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen op het programma.” vult Teunissen zijn collega aan.

De maatschappelijke en politieke betrokkenheid van De Nassau houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Het is een school die midden in de internationale samenleving staat en zich hierin dan ook op veel fronten onderscheidt. De Nassau is een ELOS school, wat betekent dat Europa als leeromgeving centraal staat: zowel in lessen Europakunde als bij projecten binnen en buiten de school. Het speerpunt internationalisering – waarbij alle leerlingen tenminste één keer in hun schoolcarrière op uitwisseling gaan – en de aanwezigheid van een tweetalige vwo-afdeling maken dit internationale karakter compleet.

De blik van De Nassau mag dan op de wijde wereld gericht zijn, de school staat met beide benen in de Bredase samenleving. Daarom heet zij u van harte welkom op het politieke café in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Bent u ook zo benieuwd waarom de toekomstige bestuurders van onze stad vinden dat nou juist zij uw stem verdienen? En wat gaan de heren en dames politici doen (of laten) met al die macht die ze van u krijgen? Hoe is het vertrouwen in de politiek te herstellen en te behouden? Kan dit op lokaal niveau los van het landelijke wantrouwen?
Kom voor een antwoord op deze belangrijke vragen en veel meer op donderdag 25 februari naar De Nassau, locatie Paul Krugerlaan 2. Aanvang 20.00u en zaal open om 19.30u.