Nieuwsflits

Nieuwe oogst

geplaatst op: 25-06-2010
Het jaarlijkse ritueel: de ontvangst van de nieuwe Nassau’ers. Op woensdagmiddag 23 juni stroomde de aula weer vol met leerlingen uit groep 8 die hebben gekozen voor onze school.
Het is elk jaar verrassend het verschil te zien tussen de al grote, ervaren eersteklassers en de nog kleine, verlegen aanstaande eersteklassers. Tijdens het schooljaar heb je nauwelijks in de gaten wat er in zo’n eerste klas van de middelbare school allemaal met een kind gebeurt, tot er weer de confrontatie is met ‘de nieuwe oogst’. Dan zie je hoe er gegroeid is: ze kijken, gemiddeld zo’n tien centimeter langer, heel anders de wereld in.
Ook dit jaar gaat het om een groot aantal nieuwkomers. Voor wie het precies wil weten: de mavo krijgt 79 leerlingen in drie eerste klassen; daarnaast komen er vijf klassen havo/mavo met 137 leerlingen. Er zijn 58 eersteklassers vwo/havo (twee klassen) en ten slotte een tto-klas met 19 leerlingen.
Het was hartverwarmend: de voorzichtige, soms angstige nieuwsgierigheid naar het nieuwe leven dat een middelbare scholier te wachten staat. Er was de kennismaking met de afdelingsdirecteur, de mentor en de klasgenoten. En er was de opluchting dat er eerst een introductie is waarin er tijd blijkt te zijn om elkaar beter te leren kennen en waarin uitgelegd wordt hoe het gebouw in elkaar zit. En wat het betekent als je ’s morgens het eerste uur in lokaal 082 Ne hebt van Ad.

Extra foto's