Nieuwsflits

Diploma-uitreiking

geplaatst op: 01-07-2010
Sommigen hadden er jaren hard voor gewerkt, anderen maanden en enkelen weken. En toen kwam het uur U: de start van het Centraal Examen. Stress voor iedereen: voor de examenkandidaten zelf (de rekenmachine doet het niet, oeps, reservebatterijen vergeten), voor de docenten (ze kunnen het wel, maar komt het eruit?) en voor het thuisfront (- Waar is Bart? - Bart biljart. –Wat? Volgende week begint het examen al!).
Dat lijkt alweer lang geleden. De uitslagen zijn bekend en gelukkig voor de meesten positief. De warme aula van de RW is woensdagavond dan ook gevuld met goedgehumeurde zesvwo`ers, opgeluchte ouders, trotse opa’s en oma’s, zussen, broers en vrienden.
De cijferlijsten zijn al ondertekend en in een ontspannen sfeer wikkelt de diploma-uitreiking zich af. In groepjes komen de leerlingen het podium op om nog een laatste woord van hun mentor aan te horen. De thema`s wisselen per groep: van literatuur via snoepgoed en kippen naar het beste vak. Leerlingen met speciale verdiensten worden nog eens in het zonnetje gezet, Yannik and his friends laten solide muziek horen.
Ook op donderdagmiddag is de aula warm. Nu zijn het de geslaagde mavoleerlingen die met hun aanhang de zaal vullen. De feeststemming zit er goed in. Na de opening worden de leerlingen van drie klassen door hun mentor toegesproken in de aula, de andere twee klassen vertrekken naar een ruimte verderop in het gebouw, waar ook zij een persoonlijk woordje krijgen van hun mentor. Daarna heeft iedereen wel trek in een drankje; twee viermavo`ers luisteren de borrel op met hun muziek.
Een paar uur later is er weer een volle aula, nu voor havo-5. De geslaagden en hun aanhang trotseren de hitte en luisteren naar de sprekers. Docenten laten bepaalde leerlingen naar voren komen vanwege bijzondere prestaties en uiteindelijk bespreekt een ware Van Gaal begeesterd zijn leerlingen, uiteraard geheel in voetbalmetaforen. Vervolgens gaan allen naar de lokalen, waar de mentor verder het woord voert. En dan: de borrel, daar is iedereen nu echt aan toe. Merel zorgt voor de muziek.
Naar deze dag is door alle betrokkenen lang toegeleefd. De leerlingen hebben zich ontwikkeld van eersteklassers tot zelfstandig denkende, sociaal vaardige, goed onderlegde jonge mensen. Daar heeft De Nassau aan bij mogen dragen. Proost!

Extra foto's