Mavo

De mavo is een theoretische stroom binnen het voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs (vmbo-tl). Dit onderwijs is in eerste instantie gericht op de doorstroming naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Daarnaast zijn er examenkandidaten die liever door willen stromen naar de havo om daar, in twee jaar, hun diploma te halen. In de loop van het examenjaar maken deze leerlingen dat kenbaar en, indien ze voldoen aan de gestelde criteria (zie overgangsnormen), volgen direct na het eindexamen nog drie weken onze ‘summerschool’ die een brug slaat tussen de mavo en de havo.
Op de mavoafdeling houdt een team zich speciaal bezig met het ontwikkelen van het onderwijs en het lesgeven aan de mavoleerlingen.

Kleinschalig
De Nassau heeft ervoor gekozen om de mavoleerlingen in een apart gebouw onder te brengen. Kleinschaligheid, waarbij iedereen elkaar kent, staat voorop. Hierdoor ontstaat een prettige en vooral veilige leeromgeving. Om de kleinschaligheid te waarborgen beginnen we ieder jaar met slechts drie eerste klassen. De lessen worden op mavoniveau gegeven. In de eerste en tweede klassen krijgen de leerlingen,wanneer dat nodig is, studielessen wiskunde, Nederlands en Engels. Ook worden ondersteuningslessen in taal en rekenen aangeboden.
Naast de normale lesweken zijn er, in de loop van de schooltijd, allerlei projectdagen, sport- en culturele dagen, oriënterende stages op maatschappelijk en beroepsmatig vlak en is een buitenlandse reis of werkweek voor alle leerlingen van klas 3 mogelijk. Tijdens al deze activiteiten worden de leerlingen verschillende vaardigheden aangeleerd. De oriëntatie op vervolgstudie en beroep loopt als een rode draad door de gehele opleiding heen.

Motivatie en begeleiding
Een van de belangrijkste sleutels tot succes is de motivatie van de leerlingen zelf. We stimuleren de kinderen het maximale uit hun schoolcarrière te halen en verwachten van de ouders dat zij daaraan bijdragen. Onze docenten geven de leerlingen veel persoonlijke aandacht in de les en de mentor is de persoon die hen begeleidt in het zo goed mogelijk benutten van hun kansen.