Roosters

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangt elke leerling een rooster. In dit basisrooster staan docentcodes, vakcodes, lokaalnummers en lestijden. De docentcodes vindt u in het Blauwe Boekje, de vakcodes spreken voor zich.

De lestijden zijn:
1e lesuur 08.30 - 09.20 uur
2e lesuur 09.20 - 10.10 uur
3e lesuur 10.10 - 11.00 uur
pauze 11.00 - 11.20 uur
4e lesuur 11.20 - 12.10 uur
5e lesuur 12.10 - 13.00 uur 
pauze 13.00 - 13.30 uur
6e lesuur 13.30 - 14.20 uur
7e lesuur 14.20 - 15.10 uur
8e lesuur 15.10 - 16.00 uur