Decanen

Elke leerling komt bij het verlaten van de school voor vragen te staan als: Wat nu? Welk beroep wil ik gaan uitoefenen? Welke vervolgopleiding is daarvoor nodig? In welke plaats wordt die aangeboden? Moet er voor inschrijving geloot worden of niet? Om teleurstellingen te voorkomen is het verstandig al bij de profiel- of sectorkeuze met dit soort zaken rekening te houden. De decanen helpen bij het vinden van de antwoorden op deze vragen. Zeker op de momenten dat leerlingen de vakken voor het eindexamen moeten kiezen, vinden er gesprekken met hen plaats. Daarnaast verstrekken de decanen informatie over zaken als studiefinanciering en studeren in het buitenland.

Website decanaat vwo-havo: klik s.v.p. hier.
Website decanaat mavo: klik s.v.p. hier.