Jaarplanning

kleurcodes:
Zwart is volgens planning
Groen is een nieuw item
Blauw is een gewijzigd item
Rood is een verwijderd item

schoolweekjaarweekdatummelding
week 22week 82018-02-19Deze week Tegelproject voor de tweede klassen, deel 2
Romereis t/m 25 februari vwo-5
13.30 uur Vergadering Zorg Advies Team PK
Inleveren definitieve versie PWS vwo/havo
Workshops Ckv voor de derdeklassers
De leerlingen van tto-5 bezoeken Edinburgh t/m 23 februari
week 22week 82018-02-20Start V-lessen eerste klassen, blok 4
Start minors, vwo-1/vwo-havo-1, blok 4
Een Opleiding Goed Bekeken voor mavo-3
09.00 uur Vergadering bestuur en directie
Feestavond Nassau Academie havo-5
week 22week 82018-02-21Start V-lessen vwo-2/havo-2, blok 4
Start minors vwo-2, blok 4
SOLO havo-5/mavo-4
14.00 uur Proefminor voor leerlingen van groep 8
15.00 uur Cijfers en V&M kaart examenleerlingen
Invoeren adviezen/inzet eerste klassen + voorlopige pakketkeuze mavo-2, mavo-3, havo-3 en vwo-3
week 22week 82018-02-22Start V-lessen en minors mavo-2, blok 4
Excursie maatschappijleer mavo-4
15.00 uur Cijfers en V&M kaart niet-examenleerlingen
15.30 uur Onderwijskundig Beraad
week 22week 82018-02-23Leerlingbespreking
SOLO mavo-4
week 23week 92018-02-26Leerlingbespreking
Ingevuld Kwadrant - mentor eerste en tweede klassen
16.00 uur Rondetafelgesprek V
week 23week 92018-02-27Leerlingbespreking
7e+8e lesuur literair evenement: lezing door Alex Bogers voor vwo-6
08.30 - 13.30 uur workshops ckv junior 3e klassers
week 23week 92018-02-28SOLO leerlingbepsreking havo-5/mavo-4
08.30 - 13.30 uur workshops ckv junior 3e klassers
week 23week 92018-03-01Leerlingbespreking
16.00 uur Eindpresentatie beste fotoseries mantelzorg en ouderen mavo-3
08.30 - 13.30 uur workshops ckv junior 3e klassers
week 23week 92018-03-02SOLO mavo-4
Nassau Revue
Debatwedstrijd \"Op weg naar het Lagerhuis\"
week 24week 102018-03-0510.10 - 12.10 uur Profielwerkstukbijeenkomst vwo-5 in het auditorium
week 24week 102018-03-06Rekentoets herkansing 2 vwo-6, havo-5, mavo-4 tot en met 19 maart
Vergadering bestuur en direcftie
17.00 uur Centrale Inschrijving in de RW
09.00 - 13.00 uur Bezoek door 20 leerlingen van 1A t/m 1D aan de Rechtbank Breda in het kader van de minor CSI
week 24week 102018-03-07SOLO havo-5/mavo-4
Excursie biologie naar Brussel voor vwo-5 en havo-4
17.00 uur Centrale Inschrijving in de RW
week 24week 102018-03-0815.30 uur Sectievergaderingen
14.00 uur Facilitair overleg RW
Excursie tekenen (als examenvak) voor de leerlingen van mavo-4 naar Tilburg
Informatieavond Romereis mavo-3
week 24week 102018-03-09Verzenden toegelaten leerlingen naar basisscholen
15.00 uur tto commitment periode 3
SOLO mavo-4
week 25week 112018-03-12SE-3 (mondeling) + toetsweek niet examenleerlingen
Leerlingbespreking
week 25week 112018-03-13SE-3 (mondeling) + toetsweek niet examenleerlingen
Leerlingbespreking
week 25week 112018-03-14SE-3 (mondeling) + toetsweek niet examenleerlingen
Leerlingbespreking
SE-practicum scheikunde havo-5
(Eventueel) lotingsvergadering
Inleveren roosterwensen door docenten in vaste dienst
Deadline voorlopige pakketkeuze
week 25week 112018-03-1514.00 uur Facilitair overleg PK
SE-3 (mondeling) + toetsweek niet examenleerlingen
SE-practicum NaSk2 mavo-4
Leerlingbespreking
15.30 uur CLIL-training
15.30 uur Bijeenkomst intervisie
Info over loting naar basisscholen
Informatieavond Romereis havo-3
week 25week 112018-03-16SE-3 (mondeling) + toetsweek niet examenleerlingen
Leerlingbespreking
Voorleeswedstrijd eerste klassen
Bellen uitgelote leerlingen
Brieven naar uitgelote leerlingen
week 26week 122018-03-19Deze week Street Art Ckv voor de eerste klassers
Start periode 4 niet-examenleerlingen
Start periode 4 BV/HV-registratie
SE-3 (schriftelijk)
Inhaalweek periode 3 niet-examenleerlingen
15.30 uur Vergadering van de PMR
Deze week Ckv voor de leerlingen van vwo-4 en havo-4
Start periode 4 BV/HV-registratie
Start prognose cursus 2018-2019 door de roostermakers
week 26week 122018-03-20SE-3 (schriftelijk)
Vergadering bestuur en directie
Afnames NIO/NPVJ-2/PMTK-2 tweedeklassers
week 26week 122018-03-21SE-3 (schriftelijk)
Start CPE tekeken mavo-4
week 26week 122018-03-22SE-3 (schriftelijk)
Afnames NIO/NPVJ-2/PMTK-2 eersteklassers
13.30 uur Studiemiddag van het Zorg Advies Team
week 26week 122018-03-23SE-3 (schriftelijk)
week 27week 132018-03-26Start minors vwo-4, blok 4
18.00 uur Vergadering Medezeggenschapsraad
Ouderavond 1A t/m 1d (gymnasium)
14.20 - 16.00 uur Profielwerkstukspeeddate vwo-5
week 27week 132018-03-2711.30 - 13.00 uur Vergadering Managementteam RW
week 27week 132018-03-28SOLO havo-5/mavo-4
Start inschrijving inhalen en herkansen SE-3
14.00 uur Facilitair overleg PK
week 27week 132018-03-29Ingekorte lessen (35 minuten)
Paasvieringen
Leerhuis
Lentebal voor de leerlingen van mavo-4, havo-4, havo-5, vwo-4, vwo-5 en vwo-6
Symposium in de Universiteit van Tilburg voor de leerlingen van vwo-6 met filosofie in het pakket
week 28week 142018-03-03Start minors vwo-3/havo-3, blok 4
week 27week 142018-03-27Speeddatebijeenkomst tto-5/vwo-5
week 28week 142018-04-02Tweede Paasdag
week 28week 142018-04-03Halve dag: themadag mavo-3
Vergadering bestuur en directie
Excursie geschiedenis voor de leerlingen van vwo-6 en havo-5
Definitieve besluitvorming door bestuur en directie over continuering beperkt gekozen vakken, nieuw-benoemden en vacatures
Beroepenorientatie mavo-3
week 28week 142018-04-04Vergadering RVT
Halve dag: themadag mavo-3
SOLO havo-5/mavo-4
15.00 uur Cijfers + V&M kaart examenleerlingen
Beroepenorientatie mavo-3
week 28week 142018-04-0509.00 uur Sluiting inschrijving herkansing SE-3
15.00 uur Cijfers + V&M kaart niet-examenleerlingen
15.30 uur TTO-vergadering
15.30 uur Coaches + nieuwbenoemden
Academieavond
Uitnodigingen ouders voor mentorspreekuur
Romereis 1e shift mavo-3 t/m 9 april
Beroepenorientatie mavo-3
week 28week 142018-04-06Leerlingbespreking
SOLO mavo-4
Excursie geschiedenis voor de leerlingen van vwo-6 en havo-5
Eindexamenconcert vwo-6/havo-5 in de RW
Beroepenorientatie mavo-3
week 29week 152018-04-08Romereis 2e shift mavo-3 t/m 12 april
week 29week 152018-04-09Deze week: keuzerooster examenklassen
Leerlingbespreking
13.30 uur Vergadering Zorg Advies Team in de PK
Spaanse leerlingen uit Teruel bezoeken onze leerlingen van vwo-3a t/m 16 april
week 29week 152018-04-1016.00 uur Rondertafelgesprek VI
Inhalen/herkansen SE-3
Leerlingbespreking
Speeddatebijeenkomst havo-4
11.30 - 13.00 uur Vergadering Managementteam RW
week 29week 152018-04-11Inhalen/herkansen SE-3
Leerlingbespreking
Beroepenorientatie mavo-3
week 29week 152018-04-12Vertrek Romereis 1e shift havo-3 t/m 16 april
Leerlingbespreking
09.00 uur Sluiting inschrijving mentorspreekuur
Excursie kunst algemeen naar Den Haag voor de leerlingen van vwo-5 en havo-4
Beroepenorientatie mavo-3
week 29week 152018-04-13SOLO mavo-4
Briefmoment
Themadag mavo-3
Beroepenorientatie mavo-3
week 30week 162018-04-15Romereis havo-3 2e shift t/m donderdag 19 april
week 30week 162018-04-1609.00 uur Cijfers inhalers en herkansers SE-3 in computer
Deze week keuzerooster examenklassen
15.30 uur Workshops ondersteuning
week 30week 162018-04-17Reis naar Engeland voor tto-1 t/m 20 april
Start V-lessen eerste klassen, blok 5
Herexamen maatschappijleer mavo-4
Vergadering bestuur en directie
week 30week 162018-04-18Start V-lessen vwo-2/havo-2, blok 5
SOLO havo-5/mavo-4
Vanaf 08.30 uur Uitreiken examenbescheiden
week 30week 162018-04-19Start V-lessen minors mavo-2, blok 5
Eventueel examenstunt
15.30 uur Teamvergadering
week 30week 162018-04-20SOLO mavo-4
week week 172018-04-23MEIVAKANTIE VAN 23 APRIL T/M 4 MEI 2018
week 31week 192018-05-07Deze week: keuzerooster examenklassen
Bijgewerkt kwadrant mentor eerste en tweede klassen
13.00 uur IB-examens
Mentorspreekuur
week 31week 192018-05-08Tegelproject poezie tweede klassers
09.00 uur IB-examens
Mentorspreekuur
week 312week 192018-05-09Ckv film voor vwo-4
Tegelproject poezie tweede klassers
16.00 uur Feestelijke afsluiting Tegelproject
week 31week 192018-05-10Hemelvaartsdag; school gesloten
week 31week 192018-05-11School gesloten
week 32week 202018-05-14CE-1 vwo/havo/mavo
15.30 uur Vergadering van de PMR
week 32week 202018-05-15CE-1 vwo/havo/mavo
Vergadering bestuur en directie
Excursie aardrijkskunde naar Geofort Herwijnen voor de leerlingen van mavo-2
week 32week 202018-05-16CE-1 vwo/havo/mavo
week 32week 202018-05-17Excursie naar Lille voor de leerlingen van vwo-3
CE-1 vwo/havo/mavo
15.30 uur Bijeenkomst intervisie
Excursie aardrijkskunde naar Geofort Herwijnen voor de leerlingen van havo-2
Afnames NIO/NPVJ-2/PMTK-2 nieuwe aanmeldingen
week 32week 202018-05-18CE-1 vwo/havo/mavo
Excursie aardrijkskunde naar Geofort Herwijnen voor de leerlingen van vwo-2
week 33week 212018-05-21Tweede Pinksterdag
week 33week 212018-05-22CE-1 vwo/havo/mavo
13.00 uur Collegiaal overleg bestuur en directie met scholengemeenschap "Etten-Leur"
11.30 - 13.00 uur Vergadering Managementteam RW
Leerlingen van vwo-3a bezoeken Spaanse leerlingen in Teruel t/m 30 mei a.s.
week 33week 212018-05-23CE-1 vwo/havo/mavo
TTO collegiale hervisitatie senior certificaat
week 33week 212018-05-24CE-1 vwo/havo/mavo
Bericht aan basisscholen over toelating
15.00 uur Cijfers + V&M kaart niet-examenleerlingen
week 33week 212018-05-25CE-1 vwo/havo/mavo
Leerlingbespreking
Bericht aan ouders over toelating
week 34week 222018-05-28CE-1 vwo/havo/mavo
Leerlingbespreking
18.00 uur Vergadering Medezeggenschapsraad
week 34week 222018-05-29Leerlingbespreking
Vergadering bestuur en directie
Certificatenavond Nassau Academie havo-3
Cricket Challenge tto-2
week 34week 222018-05-30Leerlingbespreking
Herkansing 3 rekentoets vwo-6, havo-5, mavo-4 t/m 11 juni
Rekentoets vwo-5, havo-4, mavo-3 t/m 11 juni
Vergadering RvT gevolgd door vergadering RvT - Ouderraad
Certificaten Nassau Academie eerste klassen vwo
week 34week 222018-05-31Leerlingbespreking
Excursie biologie naar de Beekse Bergen eerste klassers
Deadline definitieve pakketkeuze leerlingen en ouders
Debatwedstrijd \"Stedelijk debat Breda\"
week 35week 232018-06-04Symposiummiddag in het kader van het 60-jarig bestaan van De Nassau
week 35week 232018-06-06Rekentoets 2ER en 3ER
Laatste dag inleveren materiaal mediatheek
week 35week 232018-06-07Rekentoets 2ER en 3ER
15.30 uur Onderwijskundig Beraad
60-jarig Jubileum De Nassau
Dag naar de Efteling voor alle leerlingen in het kader van het 60-jarig Nassaujubileum
week 36week 242018-06-1113.30 uur Vergadering van het Zorg Advies Team
16.00 uur Rondetafelgesprek VII
week 36week 242018-06-12Sportdag
Vergadering bestuur en directie
week 36week 242018-06-13Ontvangst Cito CE-1
Uitslagvergaderingen
19.00 uur Geslaagde leerlingen komen naar de RW
week 36week 242018-06-14Aanmelden CE-2
15.30 uur Sectievergaderingen
Certificatenavond mavo-2 Nassau Academie
week 36week 242018-06-15Toetsweek niet-examenleerlingen (reserve)
15.00 uur Commitment tto periode 4
week 37week 252018-06-18CE-2 en toetsweek niet-examenleerlingen
Leerlingbespreking
week 37week 252018-06-19CE-2 en toetsweek niet-examenleerlingen
Leerlingbespreking
11.30 - 13.00 uur Vergadering Managementteam PK
week 37week 252018-06-20CE-2 en toetsweek niet-examenleerlingen
Leerlingbespreking
13.45 uur Ontvangst Nieuwe Oogst (1e ronde)
week 37week 252018-06-21CE-2 en toetsweek niet-examenleerlingen
Leerlingbespreking
15.00 uur Advies zomerschool V&M niet examenleerlingen
week 37week 252018-06-22Toetsweek niet-examenleerlingen
Leerlingbespreking
Deadline definitieve pakketkeuze intern
week 38week 262018-06-25Inhaaldag
Voorvergaderingen (reserve)
16.30 uur Ontvangst Nieuwe Oogst (2e ronde)
week 38week 262018-06-2609.00 uur Inzage toetsen en schoolexamens
09.00 uur Vergadering bestuur en directie
11.00 uur Cijfers niet-examenleerlingen
Voorvergaderingen
week 38week 262018-06-27Voorvergaderingen
week 38week 262018-06-28Eftelingdag
08.30 uur Vergadering Bevorderingscommissie
week 38week 262018-06-29Ontvangst CITO CE-2
09.00 - 10.00 uur controle en ondertekenen door examinatoren
10.00 uur Uitslag Bevorderingscommissie
12.00 uur Bellen leerlingen m.b.t. overgang
14.00 uur Boeken + lesstof Zomerschool
week 39week 272018-07-02Sectievergaderingen
16.30 uur Inleveren toetsen Zomerschool
Diploma-uitreiking vwo
09.00 uur Urenverdeling ophalen bij de roostermakers
week 39week 272018-07-03Herkansing schoolexamens vwo-5, havo-4 en mavo-3
BHV-training
Diploma-uitreiking havo
09.00 uur Urenverdeling inleveren bij de roostermakers
12.00 uur Overleg urenverdeling
11.30 - 13.00 uur Vergadering Managementteam RW
week 39week 272018-07-04Start zomerschool
Diploma-uitreiking mavo
week 39week 272018-07-05Zomerschool
Inleveren boeken
BHV-training
Sectievergaderingen
Personeelsavond
Afscheidsbijeenkomst de heer Kotylak + personeelsavond
week 39week 272018-07-06Zomerschool
Uitreiking rapporten
10.30 uur informele afsluiting van het schooljaar
week 40week 282018-07-09Zomerschool
Zomervakantie van 9 juli t/m 17 augustus 2018
week 40week 282018-07-10Zomerschool
week 40week 282018-07-11Zomerschool
11.30 uur Vergadering Managementteam PK
week 40week 282018-07-12Zomerschool
week 40week 282018-07-13Zomerschool